בلبرگــ هآے یـﮧ بچـﮧ مثبـــتــ✿ــ

من فرزند ایران اسلامی ام ...

בلبرگــ هآے یـﮧ بچـﮧ مثبـــتــ✿ــ

من فرزند ایران اسلامی ام ...

درباره بلاگ

◄بـﮧنام خـــבآیـے ڪه وجوבش جبرآטּ تمآم نـבآشتـﮧ هایـمآטּ استـــــــ►

تآریــــخ گشوבטּ ایـכּ پّنجـــّــره:

خرداد 1393 / شعبان المعظم 1435 / June 2014

بایگانی
آخرین نظرات
  • ۲۱ شهریور ۹۳، ۱۶:۰۴ - مسافر جاده عشق
    زیبا بود

۱۶ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است

۳۱ تیر ۹۳ ، ۰۱:۱۲

الغوث ...شبآی قدر امسال ام گذشت ...
سال های بعدم میاد و میره ...
تو با خودت چند چندی ؟!
توشه ای که تو مآه رمضان امسال جمع کردی چقد می ارزه ...؟؟
اونقدی هس که وقتی آقا به کارنامت نگاه میکنه،
لبخند رو لبش بشینه ؟؟
یا باز شدی عامل اشک ریختنش ؟؟

یا صاحب الزمان ...
مولای من،
رو سیاهم ...
دستمو بگیر ...

" خدای من، بهم فرصت و لیاقت بندگی بده، همین ..."

:((


+ مخاطب: خودم ... (به کسی برنخوره!)

++ شیعه اس و یه علی (ع) ... به عشق مولامون صلوات ...

فآطمــــہ
۲۵ تیر ۹۳ ، ۰۲:۳۰

ببین ...دل شکسته قیمتی تره آره ،
صدای بهتری داره ،
خدا ببین چقد دلم شکسته ...
بیا و لحظه هامو آسمونی کن ،
بیا و مهربونی کن ،
بیا ببین چقد دلم شکسته ...

+ خواننده: حامد زمانی (شاعرشو نمیدونم!)
++ همینجوری ... :)
+++ لینک دانلود
فآطمــــہ
۲۴ تیر ۹۳ ، ۱۷:۵۴

زمزمه آسمانی :)

عجبآ از ســـجـבه …
בر گوش زمیــטּ زمزمــﮧ مے کنــے؛
امـــّــا בر میاטּ آسماטּ هآ مے شنونــב …

 

| ســـُـــبحانَ ربـــّی الاعلی و بـِـحــَـــمده |

فآطمــــہ
۲۳ تیر ۹۳ ، ۱۶:۲۸

دل ...کــــــــآر בل اَستــــ ،

בلیل و مــَــنطــــِــق نمـے شــِــناســـَــב ...

+ دلم گرفته، همین ...
فآطمــــہ


وسط جآذبه ی این همه رنگــــ
نوکرت تآ به ابد رنگــــ شمآست
بی خیال همه مردم شهـــــــر
دلم آقا به خدآ تنگ شمآست

+ اللهم عجل لولیک الفرج
++ دلتنگم آقا جون ...
فآطمــــہهو الرئوفــــ

* أنَّ اللهَ یَحولُ بَینَ المرءِ وَ قَلبهِ *

خدا حائل است بین انسان و قلبش!

(انفال/24)
فآطمــــہ
۱۳ تیر ۹۳ ، ۱۶:۱۷

سلآم بر مولای مهربان ...به امید اینکه وقتی می آیی،
من،
همانی باشم که باید ...

اللهم عجل لولیک الفرج
فآطمــــہ
۱۲ تیر ۹۳ ، ۱۹:۲۴

سآده گرفتهـ ایم آمدنت رآ ...مــــآ،
ســـآدهـ گرفتهـ ایم آمدنتــــ رآ ...
مآ همین، همین به ظآهر شیعیآن تــــو ،
سادهـ گرفتهـ ایم آمدنتـــــ رآ و همینطور،
سآدهـ گرفتهـ ایم انتظآر آمدنتــــ رآ ...
و الّا ...
و الّآ چرآ اینهمه سخت، چرآ این همهـ ســـآدهـ ...
تـــو نرفتهـ ای که بازگردی، این مآییم که بآیـــد برگـــــَـــردیم ...
بــــَـــرگردیم از این همه تغافل و گنآه ...
خآموش،
خآموش، سکوت می کنیــــم که نه لالیـــــم، کــــَــــران و کورانیـــــم، گـــــُــــنگیم،
که تمسّــــکـــ سکوتـــــِ طوفانیِ علــــی را به خیال خآم می پروریــــــم ...
سآل هآستـــ فـــَـــریادهامآن رآ بآ دست خود در گلو خـــــُشکاندیم،
غریـــبــــ مآندن رآ هم شآیـــــد،
رآه و رسمی است که بآید آموختـــ ...
امـــــــّــــآ،
امآ چرآ این همه دَرد و دَریـــــغ دروغ؟
هنوز طلوع خورشیـــد رآ ندیده ایم چرا غروبـــــ ؟؟
یابـــــن الحــــَـــسَن ،
               یابـــــن الحـــَــــسَن ببخش مآ رآ ...
                                       ببخش این تـــَـــجاهل و تغافــــُـــل رآ ...

+ دانلود فایل صوتی
++ التماس دعــــآ ... :)
فآطمــــہ
۱۱ تیر ۹۳ ، ۱۹:۵۰

لحظه هآی خـــوبـــــلحظــﮧ هآے خوب اومدنـے نیس ...

لحظــﮧ هآے خوبسآختنیــــﮧ ...

مهم اینـــﮧ کـــﮧ مهندس خوبـے باشـے تو سآخت و سآز لحظـــﮧ هآے قشنگ زندگیتـــــ ...

مهم اینـــﮧ کــــﮧ از مصآلح درستـے استفاده کنـے ...

مهم اینـــــﮧ کــﮧ همــﮧ ے چیزآے خوبــو בرســتــ کنــآر هم بچینـے ...

لحظــﮧ هآتون پـــُـــر از یآב خــــُـــدآ ...


+ سُبحانَ الله یا فارِجَ الهَمّ وَ یا کاشِفَ الغَمّ فَرِّج هَـمّی وَ یَسّر اَمری وَ ارحِم ضَعفی وَ قِلَـّةَ حیلَتی
وَ ارزُقنی حَیثَ لا اَحتَسِب یا رَبَّ العالَمین
++ خدا رو شـُـکر... روزآیی که منتظرش بودم دارن از راه میرســَـن... به امید خودت خدای مهربونم...
+++ امروز چقدر آشنا دیدم ... یاد روزای قشنگ گذشته بخیر ... و سلام به روزای آینده !!! :)
++++ التمـــــاس دعآ ... :))
فآطمــــہ
۰۹ تیر ۹۳ ، ۱۸:۴۴

تابـــ تابـــ همبــــازیبیایید این شعر قشنگ رو به جای شعر بی مفهوم " تاب تاب عباسی" به بچه ها یاد بدیم :

تابـــ تابـــ همبــازے
خدا جــونم چــﮧ نـازے
دلـم مـے خــواد تو بـازے
بــﮧ مـن نگــاه بنــدازے
بهــم بگــے خدایـــا
یواشـکـے یــﮧ رازے


+ دخترای بالطافت قرن 21

فآطمــــہ